Cảm nhận học viên Nguyễn Xuân Trí

Cảm nhận của em Nguyễn Xuân Trí, 8 tuổi là học sinh lớp 3 của trường Hồ Văn Thanh.Quận 12

xuan-tri

XUÂN TRÍ