Event summer party

Ngày  10.4.2016 vừa qua tại Anh Ngữ Đỉnh Cao cơ sở 2 đã diễn ra sư kiện  SUMMER PARTY với hàng trăm học

viên ở mọi cấp độ tham dự.Đây cũng là một trong những hoạt động ngoại khóa định kỳ mà Anh Ngữ Đỉnh Cao tổ chức nhằm nâng cao khả năng tiếng Anh của các học viên.

Chúng ta cùng đón xem một số hình ảnh.

IMG_7042

IMG_7210 (1) IMG_7397

IMG_7073

IMG_7314 (1)

The only way you can save your work is to print it homework-writer.com out by clicking on the print’ button.